Side / Årsavslutning/selvangivelse

Årsavslutning/selvangivelse

Årsavslutningen er oppsummeringen av de transaksjoner som er foretatt forrige år og som til slutt fastsetter skattegrunnlaget. Før vi kommer så langt er det mange vurderinger som skal gjøres og lover og regler som skal følges. Vi har kunnskapen og verktøyet som gjør at vi utfører årsavslutningen på en rasjonell og effektiv måte.

Vi utarbeider komplette årsavslutninger for de fleste type selskaper og personlige skatteytere. (Aksjeselskap (AS), enkeltpersonforetak, deltakerlignede selskap (ANS, DA), selskap med begrenset ansvar (BA), kommandittselskap (KS), interkommunale selskaper (IKS), lønnsmottakere, pensjonister med flere.)

Våre tjenester innen dette området består blant annet av følgende:

•Ligningsskjemaer

•Årsregnskap m/noter

•Skatteberegninger

•Kontantstrømoppstilling

•Driftsmiddelkartotek/oversikt

•Aksjebok/oversikt

•Analyser og nøkkeltall

•Bistand ved utarbeidelse av årsberetning

•Bistand ved utarbeidelse av generalforsamlingsprotokoller

•Oppbevaring av protokoll og årsregnskapsbok

Vårt årsoppgjørssystem innehar en PDF-generator som gjøre at vi kan sende alle ligningsdokumenter og årsoppgjøret på mail til deg, revisor og eventuelt andre som måtte ønske det.

Alle ligningsskjemaer sendes via Skattedirektoratets nye internettportal – Altinn. Etter utarbeidelsen av ferdige ligningspapirer/årsregnskap i vårt årsoppgjørssystem, overfører vi disse via en elektronisk konverteringsprosess til Altinn. I Altinn godkjennes de konverterte skjemaene etter visse prosedyrer og sendes videre til Skattedirektoratet/Brønnøysundregistrene.

Som årsoppgjørssystem benytter vi FINALE.

Login Regnskap AS

Org. nr: 996 637 557
Rosenkrantzgata 61
3018 Drammen

Telefon: 32 82 46 67

Regnskapsbyrå med autoriserte regnskapsførere. Medlem av Regnskap Norge. Vi utfører oppdrag for små og mellomstore bedrifter. Ta kontakt for en avtale som passer Deres virksomhet.

Powered by Dynasite 1.3