Side / Regnskap

Regnskap

Regnskap er grunnsteinen og kjernekompetansen i vår bedrift. Regnskapstjenestene vi tilbyr, skal bidra til å gi deg et brukervennlig og hensiktsmessig verktøy for styring, planlegging og evaluering av din virksomhet. Du kan
velge om du vil sette bort hele eller deler av regnskapet.

Regnskapstjenestene vi tilbyr består hovedsakelig av følgende:

Løpende kontering og registrering av regnskapsbilag. Herunder avdelings- og prosjektregnskap.

Avstemming og rapportering av regnskapet med kommentarer. Rapporteringsform og hyppighet avtales ved inngåelse av samarbeidet, for å tilpasse dette best mulig til virksomheten.

Merverdiavgifts oppgjør og andre offentlige oppgaver.

Utarbeidelse av analyser og nøkkeltall.

Utarbeidelse av budsjetter.

Vi utfører oppdrag internt på vårt kontor, ute hos kunde, eller dersom det er ønskelig kan regnskapet føres på vårt system over Internett på en sikker teknologiplattform. Som økonomisystem benytter vi Visma.

Login Regnskap AS

Org. nr: 996 637 557
Rosenkrantzgata 61
3018 Drammen

Telefon: 32 82 46 67

Regnskapsbyrå med autoriserte regnskapsførere. Medlem av Regnskap Norge. Vi utfører oppdrag for små og mellomstore bedrifter. Ta kontakt for en avtale som passer Deres virksomhet.

Powered by Dynasite 1.3