Side / Rådgivning/etablering

Rådgivning/etablering

Som kunde hos Login Regnskap AS får du mer enn bare tradisjonell regnskapsføring. Vi kan bistå med økonomisk og administrativ rådgivning, skatteveiledning og etablering av selskaper. Dette er uavhengig av om du er regnskapskunde hos oss eller ikke.

Et utvalg av tjenestene vi tilbyr innenfor de nevnte områder er følgende:

•Valg av selskapsform

•Etablering og registrering av selskaper

•Bistand i styret eller som samtalepartner

•Tilrettelegging av regnskapsrutiner tilpasset bedriftens behov samt rapporterings- og kontrollrutiner

•Budsjettering og analyser

•Utredning i forbindelse med finansieringsbehov og lånesøknader

•Utredning og bistand i forbindelse med skattespørsmål

•Bistand ved generasjonsskifte og arv

•Verdivurdering

•Bistand ved henvendelse til offentlige myndigheter

•Bistand i forbindelse med personalsaker (ansettelsesavtaler, oppsigelser mv)


Ved saker vi ikke kan løse på egenhånd har vi gode samarbeidspartnere innenfor juridiske spørsmål, finansiering mv.

Login Regnskap AS

Org. nr: 996 637 557
Rosenkrantzgata 61
3018 Drammen

Telefon: 32 82 46 67

Regnskapsbyrå med autoriserte regnskapsførere. Medlem av Regnskap Norge. Vi utfører oppdrag for små og mellomstore bedrifter. Ta kontakt for en avtale som passer Deres virksomhet.

Powered by Dynasite 1.3