Side / Priser

Priser

Honorarsatser
(satsene justeres vanligvis 1 gang per år i januar)

Regnskapsføring
Kr. 670,- per time

Avstemming/rapportering
Kr. 670,- pr time

Lønnsarbeid
Kr. 670,- per time

Årsoppgjør
Kr. 900,- per time

Login Regnskap AS

Org. nr: 996 637 557
Rosenkrantzgata 61
3018 Drammen

Telefon: 32 82 46 67

Regnskapsbyrå med autoriserte regnskapsførere. Medlem av Regnskap Norge. Vi utfører oppdrag for små og mellomstore bedrifter. Ta kontakt for en avtale som passer Deres virksomhet.

Powered by Dynasite 1.3