Side / Outsourcing

Outsourcing

Ved å konsentrere fokus om egen kjernevirksomhet og overlate hele eller deler av regnskaps- og økonomifunksjonen til oss kan vi sammen bidra til å øke lønnsomheten og kompetansen i din bedrift.

Det kan være flere fordeler ved å sette bort økonomifunksjonen:

•Frigjøring av tid til å konsentrere deg om din kjernevirksomhet

•Økt fleksibilitet og reduksjon av risiko gjennom mindre faste personalkostnader

•Tilgang til økonomisystemer uten å måtte kjøpe dette

•Reduserte kostnader gjennom økt effektivitet i økonomifunksjonen


Tjenester som kan være aktuelt å sette bort og som vi kan utføre er følgende:

•Regnskapsføring

•Lønnsadministrasjon

•Fakturering

•Betalingsadministrasjon

•Budsjettering

•Årsoppgjør

•Rådgivning og analyse

Vi utfører oppdrag ved vårt kontor eller ute hos kunde. Vi har også muligheten til å jobbe fra kundens kontor på våre systemer via en sikker Internettoppkobling.

Login Regnskap AS

Org. nr: 996 637 557
Rosenkrantzgata 61
3018 Drammen

Telefon: 32 82 46 67

Regnskapsbyrå med autoriserte regnskapsførere. Medlem av Regnskap Norge. Vi utfører oppdrag for små og mellomstore bedrifter. Ta kontakt for en avtale som passer Deres virksomhet.

Powered by Dynasite 1.3