Side / Lønn

Lønn

Lønnsområdet er for mange en stor utfordring. For å holde seg à jour med utviklingen i regleverket på dette området kreves stadig kursing og oppdatering. Lønn er en del av vår kjernekompetanse og vi har et fagmiljø rundt oss som sørger for at vi holder oss oppdatert i endringene på området. Lønnsområdet har også blitt mer omfattende med hensyn til at utenlandsk arbeidskraft har blitt mer vanlig enn tidligere. Regelverket rundt dette er omfattende.

Du har mulighet til å sette bort hele eller deler av lønnsadministrasjonen til oss. Vi tilbyr følgende tjenester på lønnsområdet:
  • Lønnsadministrasjon(registrering av lønn, utsendelse av lønnsslipper)
  • Terminoppgaver/årsoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.
  • Lønns- og trekkoppgaver.
  • Sykefraværsstatistikker.
  • Andre offentlige rapporter/statistikker.
  • Bistand ved utarbeidelse av ansettelsesavtaler.
 
Oppdraget kan utføres fra vårt kontor eller ute hos deg.
Vi benytter Huldt og Lillevik System - Lønn.

Login Regnskap AS

Org. nr: 996 637 557
Rosenkrantzgata 61
3018 Drammen

Telefon: 32 82 46 67

Regnskapsbyrå med autoriserte regnskapsførere. Medlem av Regnskap Norge. Vi utfører oppdrag for små og mellomstore bedrifter. Ta kontakt for en avtale som passer Deres virksomhet.

Powered by Dynasite 1.3