Side / Fakturering

Fakturering

Fakturering kan være tidkrevende, men er en viktig del av en bedrifts administrative oppgaver.

Sett bort faktureringen til oss og konsentrer deg om din kjernevirksomhet.

Du har også mulighet til å benytte vårt faktureringssystem via Internett på en sikker teknologiplattform.

Vi utfører oppdrag på vårt kontor eller ute hos deg.

Vårt faktureringssystem er integrert mot regnskapssystemet slik at man unngår dobbeltarbeid.

Faktureringssystemet vi benytter er Visma.

Login Regnskap AS

Org. nr: 996 637 557
Rosenkrantzgata 61
3018 Drammen

Telefon: 32 82 46 67

Regnskapsbyrå med autoriserte regnskapsførere. Medlem av Regnskap Norge. Vi utfører oppdrag for små og mellomstore bedrifter. Ta kontakt for en avtale som passer Deres virksomhet.

Powered by Dynasite 1.3